Vvbbh

Vvbbh
Vvbbh
Sb,Xã Minh Dân,Huyện Hàm Yên,Tỉnh Tuyên Quang
Vui lòng đăng nhập để xem
Vui lòng đăng nhập để xem
Giới thiệu
alu
Tin tuyển dụng

Khiem

Khiem
Thoả thuận
Chưa có
Tỉnh Tuyên Quang
 • Mô tả công việc

  Hsjsjsjs

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 02-04-2021Xem thêm Nhắn tin Bình luận

quản lý cửa hàng

quản lý cửa hàng
Thoả thuận
3 Năm
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  aa

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 5
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Quản lý
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Trung cấp
Hết hạn: 22-09-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

2 nhân viên kinh doanh bds

2 nhân viên kinh doanh bds
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Test

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Trưởng nhóm
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Không bằng cấp , Trung cấp , Cao đẳng , Đại học , Cao học , Tốt nghiệp 12/12 , Chứng chỉ nghề
Hết hạn: 01-08-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Haha

Haha
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Haha

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Test thanh toán

Test thanh toán
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Haha

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Námmsm

Námmsm
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Ựnnskdjdj

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 13-07-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Bjh

Bjh
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Bsbshs

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Bjh

Bjh
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Bsbshs

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Bjh

Bjh
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Bsbshs

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Test thanh toán

Test thanh toán
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Chăm chỉ cần cù

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 1
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Test thanh toán

Test thanh toán
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Chăm chỉ cần cù

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 1
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Test thanh toán

Test thanh toán
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Chăm chỉ

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 1
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Test thanh toán

Test thanh toán
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Chăm chỉ

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 1
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Test thanh toán

Test thanh toán
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Chăm chỉ

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Testmomo go live

Testmomo go live
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Go

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không bằng cấp
Hết hạn: 04-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Momo Live 4 - 17/02

Momo Live 4 - 17/02
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  17/02

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 18-02-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Dhshs

Dhshs
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Bdbd

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 05-02-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Tin tuyển dụng kiểm thử 2

Tin tuyển dụng kiểm thử 2
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Test

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 17-02-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Tin tuyển dụng kiểm thử 1

Tin tuyển dụng kiểm thử 1
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Kiểm thử

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 16-03-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

dqdw

dqdw
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  qwdqwd

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Nữ
  Số lượng cần tuyển: 1
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 17-02-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

nhân viên kinh doanh 05

nhân viên kinh doanh 05
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  mô tả công việc

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Nữ
  Số lượng cần tuyển: 6
  Độ tuổi: Từ 18 đến 25 tuổi
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 07-04-2021Xem thêm Nhắn tin Bình luận

testing 2

testing 2
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  testing 2

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Nữ
  Số lượng cần tuyển: 1
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 23-06-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

testing

testing
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  testing

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Nữ
  Số lượng cần tuyển: 1
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 17-02-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Nhân viên lau dọn văn phòng

Nhân viên lau dọn văn phòng
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Lương cao, bao ăn trưa, giữ xe miễn phí

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 22-01-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Tuyển thực tập PHP, Front-end

Tuyển thực tập PHP, Front-end
1 triệu - 3 triệu
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Thực tập sinh PHPCó lương nếu tham gia vào dự án thực tế

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 2
  Độ tuổi: Từ 18 đến 25 tuổi
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Thực tập
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 31-08-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

tạo tin

tạo tin
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  test tin td

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Giám đốc
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 22-11-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

nhan vien a

nhan vien a
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  nhan vien a

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Nữ
  Số lượng cần tuyển: 10
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không bằng cấp
Hết hạn: 04-10-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Kokoko

Kokoko
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Test tin td

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Cao học , Tốt nghiệp 12/12 , Chứng chỉ nghề
Hết hạn: 15-10-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

test tin td

test tin td
Cạnh tranh
2 Năm
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  test tin td mobile

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Nam
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 10-10-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Kỹ sư đóng tàu, cơ khí

Kỹ sư đóng tàu, cơ khí
3 triệu - 5 triệu
4 Năm
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  -Được bố trí phù hợp với chuyên môn
  -Được chỉ dẫn nhiệt tình trong thời gian thử việc
  -Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

 • Yêu cầu công việc

  -Dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt
  -Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Đóng tàu, Cơ khí, Điện, Quản trị kinh doanh, tiếng Anh, IT,...
  -Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm

 • Quyền lợi được hưởng

  1.Tiền lương hấp dẫn, thu nhập tăng theo thời gian làm việc.
  2.Tiền thưởng:
  Thưởng thành tích 2 lần/ năm (mỗi lần ít nhất bằng một tháng lương)
  -Thưởng tất cả các ngày lễ lớn trong năm
  -Thưởng tết âm lịch
  -Thưởng năng suất theo kết quả kinh doanh
  3.Phúc lợi:
  -Bố trí xe buýt đưa đón miễn phí
  -Ăn trưa miễn phí, hỗ trợ ăn sáng tại nhà hàng công ty
  -Áp dụng chế độ nghỉ hè và picnic cho toàn thể NLĐ
  -Áp dụng khen thưởng tour du lịch quốc tế cho NLĐ có thành thích xuất sắc
  -Tham gia Bảo Hiểm đầy đủ đúng luật, ngoài ra công ty còn tham gia thêm gói Bảo Hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể NLĐ
  -Có KTX đầy đủ tiện nghi cho NLĐ ở xa

 • Hồ sơ bao gồm

  - Đơn xin việc
  - Giấy khám sức khỏe
  - 4 Hình thẻ 3x4
  - Giấy xác nhận không có tiền án tiền sự

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 1
  Độ tuổi: Từ 18 đến 25 tuổi
  Chức vụ: Trưởng nhóm
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Tốt nghiệp 12/12
Hết hạn: 12-07-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

KỸ SƯ CÔNG TRÌNH

KỸ SƯ CÔNG TRÌNH
9 triệu - 12 triệu
3 Năm
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  - Lập hồ sơ tổ chức thi công
  - Thi công, giám sát thi công các tổ đội tại công trường
  - Lập kế hoạch vật tư, máy móc, thiết bị thi công, nhân công
  - Điều phối máy móc thiết bị tại công trường
  - Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, kiểm tra bảng vẽ kỹ thuật phối hợp cùng chỉ huy trưởng
  - Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành
  - Làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát trong công tác thi công nghiệm thu công việc.
  - Tham gia làm hồ sơ hoàn công, chất lượng, thanh quyết toán ......

 • Yêu cầu công việc

  - Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành kỹ thuật
  - Thành thạo nghiệp vụ thi công, thiết kế bản vẽ thi công các công trình m&e
  - Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Autocad, Project…
  - Làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.
  - Đối ngoại tốt.

 • Quyền lợi được hưởng

  - Lương chính: từ 8-15 triệu/tháng
  - Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
  - Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
  - Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
  - Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.
  - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty

 • Hồ sơ bao gồm

  - Bản photo Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (trong vòng 06 tháng trở lại đây);
  - Thông tin ứng viên theo mẫu (bắt buộc).
  - Bản photo CMT, bằng cấp, chứng chỉ (nếu có);

 • Giới tính: Nam
  Số lượng cần tuyển: 5
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Đại học , Không bằng cấp , Trung cấp , Cao đẳng , Cao học , Tốt nghiệp 12/12 , Chứng chỉ nghề
Hết hạn: 12-07-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Test tin td

Test tin td
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Xin đừng duyệt tin này

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không bằng cấp
Hết hạn: 09-09-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

tieu de 2

tieu de 2
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  mo ta
  đồ

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 03-09-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

tieu đề 1

tieu đề 1
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  tuyển sv làm thêm

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Không bằng cấp
Hết hạn: 23-08-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

tieu de

tieu de
Thoả thuận
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  nss

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 0
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 21-08-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán
9 triệu - 12 triệu
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
  – Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
  – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
  – Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
  – Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
  – Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
  – In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
  – Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
  – Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
  – Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
  – Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
  – Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
  – Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
  – Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
  – Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
  – Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

 • Yêu cầu công việc

  Cần cù, chịu khó
  Sáng tạo

 • Quyền lợi được hưởng

  Lương tháng 13
  Du lịch hàng năm
  Bảo hiểm theo quy định nhà nước

 • Hồ sơ bao gồm

  Sơ yếu lý lịch
  CV mô tả kinh nghiệm làm việc
  Đơn xin việc
  Bằng cấp

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 20
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Cao đẳng , Đại học , Cao học , Không bằng cấp , Trung cấp , Tốt nghiệp 12/12 , Chứng chỉ nghề
Hết hạn: 17-02-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu
12 triệu - 15 triệu
2 Năm
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  - Thiết kế, triển khai bản vẽ kết cấu BTCT & Kết cấu thép ( Nhà thép tiền chế).
  - Bóc tách lên dự trù vật tư (tôn lợp và phụ kiện tôn)
  - Lập thuyết minh tính toán.
  - Giải đáp thắc mắc, tư vấn cho khách hàng.

 • Yêu cầu công việc

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  Ngoại ngữ: Tiếng Anh, ưu tiên biết tiếng Trung
  Thành thạo nghiệp vụ thi công, thiết kế bản vẽ thi công các công trình dân dụng và công nghiệp
  Thành thạo tin học văn phòng : Word, excel, powerpoint,
  Thành thạo phần mềm Sap2000, Autocad, Etabs…
  Hiểu biết tổng quan về kĩ thuật, tiêu chuẩn thiết kế
  Hiểu biết sâu về quy trình gia công,lắp dựng kết cấu thép.
  Giao tiếp trình bày rõ ràng
  Kỹ năng làm việc nhóm, Tinh thần trách nhiệm cao.
  Có khả năng đi công tác

 • Quyền lợi được hưởng

  - Lương chính: từ 8-12 triệu/tháng
  - Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
  - Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
  - Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
  - Được nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định
  - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

 • Hồ sơ bao gồm

  - Bản photo Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (trong vòng 06 tháng trở lại đây);
  - Thông tin ứng viên theo mẫu (bắt buộc).
  - Bản photo bằng cấp, chứng chỉ (nếu có);

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 5
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Lễ Tân- Tiếp Tân
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 30-06-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Nhân Viên Bán Hàng

Nhân Viên Bán Hàng
Cạnh tranh
Chưa có
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  1. manager
  online sales
  management of staff
  English or Korean possible
  2. Online Sales Experience
  Sales staff
  online sales
  showroom management
  Exterior sales or promotions on weekends or at certain events
  3. Sales staff
  Offline Store Sales
  Sales of esthetic shops and dermatology
  Promote sales at flea markets or near universities every weekend
  Esthetic Products and Pillar Sales Experience
  Bán hàng trực tuyến
  Quản lý showroom
  Bán hàng bên ngoài hoặc chương trình khuyến mãi vào cuối tuần hoặc tại một số sự kiện
  Bán hàng bên ngoài hoặc chương trình khuyến mãi vào cuối tuần hoặc tại một số sự kiện
  Bán hàng trực tiếp ở các cửa hàng thẩm mỹ và da liễu
  Thúc đẩy doanh số bán hàng tại chợ trời hoặc gần các trường đại học mỗi cuối tuần
  Sản phẩm về thẩm mỹ, làm đẹp
  Suhs

 • Yêu cầu công việc

  - Yêu cầu: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.
  - Có tinh thần cầu tiến, và thích nghi nhanh với môi trường làm việc.

 • Quyền lợi được hưởng

  - Các chế độ đánh giá - khen thưởng phong phú: lương tháng 13, thưởng cuối năm, Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật và nội quy công ty;
  - Các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

 • Hồ sơ bao gồm

  - Đơn xin việc.
  - Sơ yếu lý lịch.
  - Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
  - Các bằng cấp có liên quan.

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển:
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Trưởng nhóm
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 28-04-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Electrical Engineering

Electrical Engineering
12 triệu - 15 triệu
5 Năm
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  Plan, Operate and Control Maintenance Activities and Engineering Project:
  - Effectively plan operation for maintenance activities or engineering project
  - Efficiently control cost and budget.
  - Operate, control maintenance activities or project according to engineering rules and safety.
  - Follow up maintenance schedule, project progress and supervise contractors during maintenance and repairing or project time.
  - Prepare periodical or Ad-hocs report as requested by superior.
  - Propose action plans and carry out suitable actions to improve or boost project progress and effectiveness

 • Yêu cầu công việc

  Work area : Sunwoo Global Ho Chi Minh office.
  *Address: 85 cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (Twin Tower 2F)
  *Eligibility : New entry
  *Age : From 19 to 40 years old.
  *Education: A Graduate to be, and Graduate of Technical Schools or College, Universities, Fluent in English.
  *Preferential: Certification of Plant Design & CAD Design related Training completion, knowledge of Korean language.
  * Working Condition: Mandatory two(2) month, on the job Training period and contract under local labor laws.
  * Salary: To be Decided after interview
  * Working hours: Abide by local labor laws.
  * Rank: To be Decided after interview
  * Applicant's Required Documents.
  - Final school transcript.
  - Resume (Application field (Electrical/I&C) : Curriculum Vitae
  - Career experience letter.
  - A copy of the certificate.
  - All documents must be written in English.
  * How to apply: Mr Byjung ( 0936399023), Email: byjung76@swpe.co.kr
  ● Our staff is willing to train if you have not worked before job

 • Quyền lợi được hưởng

  - Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, ổn định lâu dài
  - Các chế độ đánh giá - khen thưởng phong phú: lương tháng 13, thưởng cuối năm, Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật và nội quy công ty;
  - Các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

 • Hồ sơ bao gồm

  - Đơn xin việc.
  - Sơ yếu lý lịch.
  - Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
  - Các bằng cấp có liên quan.

 • Giới tính: Nam
  Số lượng cần tuyển: 5
  Độ tuổi: Trên 25
  Chức vụ: Nhân viên
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Trình độ yêu cầu: Không bằng cấp , Trung cấp , Cao đẳng , Đại học , Cao học , Tốt nghiệp 12/12 , Chứng chỉ nghề
Hết hạn: 09-11-2020Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Nhân viên sales

Nhân viên sales
Thoả thuận
3 Năm
TP Hồ Chí Minh
 • Mô tả công việc

  lalaland

 • Yêu cầu công việc

 • Quyền lợi được hưởng

 • Hồ sơ bao gồm

 • Giới tính: Không yêu cầu
  Số lượng cần tuyển: 5
  Độ tuổi: Không yêu cầu
  Chức vụ: Quản lý
  Hình thức làm việc: Bán thời gian
  Trình độ yêu cầu: Không yêu cầu
Hết hạn: 03-04-2019Xem thêm Nhắn tin Bình luận

Gợi ý

CÔNG TY TƯ VẤN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

Cửa hàng mỹ phẩm và hàng tiêu dùng

Minh Quyên

CTYTNHH MỸ PHẨM HANNA

Cty TNHH Acacy

Ding tea

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIÊN TÂM

Siêu thị hóa mỹ phẩm tiêu dùng

TNHH TM DV VIETIT