CÔNG TY TNHH TECHNO COATINGS INDUSTRY

CÔNG TY TNHH TECHNO COATINGS INDUSTRY
CÔNG TY TNHH TECHNO COATINGS INDUSTRY
Số 12 VSIP II-A, đường hòa Bình, KCN VSIP II-A, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương,Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên,Tỉnh Bình Dương
Giới thiệu
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào