CÔNG TY TNHH GỖ VIỄT VĨNH TẾN

CÔNG TY TNHH GỖ VIỄT VĨNH TẾN
CÔNG TY TNHH GỖ VIỄT VĨNH TẾN
Lô 21 lạp khánh lộc .phường khánh bình , tân uyên . Bình dương,Phường Khánh Bình,Thị xã Tân Uyên,Tỉnh Bình Dương
Giới thiệu
Công ty gia công nghành gỗ
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào