công ty tnhh dệt may weitai hạ long

công ty tnhh dệt may weitai hạ long
công ty tnhh dệt may weitai hạ long
lô m1-1 khu công nghiệp việt hưng thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh,Phường Việt Hưng,Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh
Giới thiệu
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào