Công ty TNHH SPHERE VINA

Công ty TNHH SPHERE VINA
Công ty TNHH SPHERE VINA
Lô 1+2, cụm CN Bố Hạ, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam,Xã Bố Hạ,Huyện Yên Thế,Tỉnh Bắc Giang
Giới thiệu
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào