Công ty TNHH PHÁT ĐẠT

Công ty TNHH PHÁT ĐẠT
Công ty TNHH PHÁT ĐẠT
Số 55 đường 22,Phường Dĩ An,Thị xã Dĩ An,Tỉnh Bình Dương
Giới thiệu
Công ty qui mô khoảng 10000 nhân viên và có 50 chi nhánh trãi dài từ bắc vào nam.
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào