Công ty Sunjin Vina

Công ty Sunjin Vina
Công ty Sunjin Vina
Đường Thuận Giao 21, Khu phố Hòa Lân 2,Phường Thuận Giao,Thị xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương
Giới thiệu
Lao động phổ thông. Bốc vải, trải vải
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào