CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ROSY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ROSY
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ROSY
Lầu 1, phòng 104, 159 Điện Biên Phủ,Phường 15,Quận Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu
Phần mềm ROSY là một giải pháp ERP tổng thể được xây dựng và phát triển để đáp ứng nhu cầu Quản trị Tài chính – Quản trị Sản xuất – Quản trị Nội bộ của Doanh nghiệp
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào