Đang toan

Đang toan
Đang toan
Trần quốc toản,Phường Phước Ninh,Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
Giới thiệu
Có thâm niên lâu năm và phát triển 5 năm . Có những buổi đào tạo cho nhân viên , quản lý về cách làm việc sao cho hiệu quả .
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào