Công Ty Cổ Phần Bao Bì In Kim Loại Thế Kỷ

Công Ty Cổ Phần Bao Bì In Kim Loại Thế Kỷ
Công Ty Cổ Phần Bao Bì In Kim Loại Thế Kỷ
Lô B23, đường số 2, KCN Hải Sơn ( GĐ 3+4),Xã Đức Hòa Hạ,Huyện Đức Hòa,Tỉnh Long An
Giới thiệu
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào