Nhà Hàng Ngân Đình Sài Gòn

Nhà Hàng Ngân Đình Sài Gòn
Nhà Hàng Ngân Đình Sài Gòn
52-54-56 Đồng Khởi,Phường Bến Nghé,Quận 1,TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu
Nhà hàng ẩm thực Trung Hoa
Tin tuyển dụng

Gợi ý

Không có công ty đề xuất nào