BABAZA - Kết nối việc làm

Tuyển dụng với công nghệ 4.0

Tự do kết nối với ứng viên

Tương tác với nhà tuyển dụng dễ dàng

Đăng tin tuyển dụng miễn phí

Phù hợp cho cả tuyển dụng công nhân, lao động phổ thông

Thay đổi để tốt hơn, hiệu quả hơn

CÔNG TY TNHH ONIT VIỆT NAM

Địa chỉ: 16B/5K Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoai: (0274)6502465 – Hotline: 0915574877

Email: info@babaza.vn